FUM BAIXA

El darrer experiment del curs... Ooooooohhh, Quina llàstima!!

Seguim amb un poc de foc
però aquesta vegada ens fixarem amb el fum que fa el foc...

Normalment, el fum se'n va per amunt perquè surt d'una font de calor i, com que l'aire calent és menys dens que el fred, puja i arrossega les partícules que formen el fum. Per açò el fum normalment va per amunt.
En el nostre cas, el fum que passa dins el tub de paper refreda fins que arriba dins el bòtil i, com que dins el bòtil no hi ha corrents i el fum és més dens que l'aire, se'n va per avall.
Comentaris